Vítáme vás na webových stránkách Asociace výrobců a opravců PALET.

Identifikace

Asociace výrobců
a opravců PALET
v likvidaci

Veveří 46
602 00 Brno

tel.: +420 604 233 440
e-mail: info@avop.cz

IČO: 0001883933
DIČ: neplátce
Bankovní spojení:
FIO Bank Brno
č.ú.2600444114/2010 

Aktuality

12/2016 - Ukončení činnosti AVOP

Členská schůze na svém zasedání dne 02.12.2016 rozhodla o ukončení činnosti Asociace výrobců a opravců PALET z.s. 


1/2016 - Seminář o dřevěných obalech - ISPM 15 (IPPC)

odkaz: Seminář ISPM15

na semináři se živě diskutovalo (str. 63 dole)

http://emagazin.packagingherald.cz/2016-03-04/flipviewerxpress.html?pn=52

 

9/2015 - Düsseldorf

TISKOVÁ ZPRÁVA - EPAL Akademie ohlíží za úspěšným prvním rokem

Düsseldorf, 08.09.2015 - Co jsou to "inteligentní" palety, "světelný kód" EPAL palety nebo zkosené spodní hrany desky? Co přesně jsou jakostní znaky EPAL Euro palety?
Pokud jste schopni odpovědět na všechny tyto otázky, jste buď výrobcem palet EPAL či servisní pracovník vy sami, nebo jste byli na školení EPAL akademie a jste držiteli osvědčení "Euro Pallet Expert". V tomto období se EPAL Academy ohlíží za prvním úspěšným rokem, ve kterém byla udělena tato potvrzení mnoha účastníkům.

V tomto prvním roce se mezinárodní kompetenční, informační a vzdělávací centrum Evropské Paletové Association eV (EPAL) EPAL Academy, vyvinula do významné instituce v odvětví europalet. Akademie nabízí široké portfolio školení a informačních akcí navržených speciálně pro uživatele EPAL palet v maloobchodu a průmyslu, logistické odborníky a dodavatele. To je doplněno o na míru koncipovaná školení, která berou v úvahu různé komplexní požadavky firem a částečně probíhají i v prostorách zákazníka. "Každému školení předchází individuální konzultace a analýza s cílem poskytnout účastníkům a společnosti optimální výsledky školení," říká Alexander Becker, ředitel EPAL akademie, popisující její standardy.

Poptávka po školeních je vysoká jak doma, tak v zahraničí. Byli proškoleni odborníci v Maďarsku, celní úředníci v České republice a na Slovensku a logističtí manažeři v Rakousku. Akademie sídlí v Düsseldorfu, kde jsou k dispozici pravidelná školení, kde jsou vyvíjeny nové koncepty a uzavírána nová spolupráce s podniky. Akademie úzce spolupracuje se školami a univerzitami, letos se účastní specifického školení na míru na "Tag der Logistik" (Logistický den) Německé logistické asociace (Bundesvereinigung Logistik - BVL), a spolu s GS1 Germany (Global Standard 1 ), již vícekrát představila i seminář s názvem " Kvalita palet v praxi – nákladová efektivnost prostřednictvím profesionálního řízení palet" .

Síť a odbornost EPAL akademie je založena na téměř 25 letech zkušeností Evropské paletové asociace eV (EPAL), která provozuje největší světový otevřený paletový pool, pokračuje v expanzi a pracuje na budoucím vylepšení. To zahrnuje inovace, jako paletovou aplikaci, která byla vyvinuta ve spolupráci s Fraunhofer Institute pro tok materiálu a logistiku (Fraunhofer IML) a která bude představena EPAL akademií na nadcházejícím veletrhu FachPack v Norimberku ( FachPack, Nuremberg, 29/09-01/10/2015, Hala 3A, stánek 317).

PDF Verze ke stažení

8/2015 - PRAHA

Středočeští celníci zadrželi padělatele europalet EPAL

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-stredocesky-kraj/tiskove-zpravy/2015/Stranky/stredocesti-celnici-zadrzeli-pres-2000-kusu-padelku-palet.aspx

4/2015 - PRAHA, PŘEROV

29./30.4. Evropská paletová asociace E.v. (EPAL) dodržela slovo, dané výrobcům a opravcům europalet ve věci čištění českého trhu od padělků. Jako první a základní krok provedla ve spolupráci s GŘ CS ČR školení pracovníků Celní správy ČR a připravuje podobnou akci na Slovensku. Programem semináře bylo zejména rozpoznávání padělků europalet EPAL, technické informace, praxe padělatelů na trhu, dovozy padělků apod. Od školení již došlo k několika zásahům Celní správy ČR, palety byly zachyceny v režimu Tranzit před vyclením i na vnitřním trhu. EPAL vysoce hodnotí tuto spolupráci, Celní správa funguje velmi aktivně a samostatně, zásahy jsou bleskové a efektivní. Škody, které vznikají padělatelům, dovozcům padělků, ale bohužel i uživatelům  jsou   vysoké, přichází o palety a platí náklady na jejich likvidaci pod celním dohledem. Dovolujeme si uživatele europalet opět upozornit, aby věnovali zvýšenou pozornost původu palet, které nakupují. Řídit se nejnižší nabízenou cenou se skutečně nemusí vyplatit, říká Dana Babušíková, zástupce EPAL pro Českou Republiku.

1/2015 - Dohoda mezi EPAL a UIC

Více v tiskovém prohlášení Evropské paletové asociace z.s..

V listopadu 2014 podepsala Evropská paletová asociace (EPAL) a Rail Cargo Austria Aktiongesellschaft ( RCA - majitel ochranné známky EUR v oválu)

Dohodu o obnovení společného paletového poolu. Tato informace byla předána novinářům a odborné veřejnosti na tiskové konferenci v sídle Rakouské hospodářské komory ve Vídni dne 18.listopadu 2014. Podpisem této dohody je směnitelnost poolu UIC a EPAL opět obnovena. Týká se  všech palet se značením UIC (nebo znakem železnice) / EUR, EUR / EPAL (u palet vyrobených do 1.8.2013) a EPAL/EPAL, které byly vyrobeny v souladu s normou UIC 435-2 a opraveny v souladu s normou UIC 435-4 a jejich pozdějších aktualizací. Oba garanti se dohodli, že budou směnitelnost prosazovat a v tomto smyslu informovat veřejnost.

Trošku odlehčení

1.5.2014 Zapojujeme každého :) Tento papoušek zkontroloval 3 palety za půl hodiny - všechny vydržely extrémní tlak i trhové zkoušky byly provedeny a ohodnoceny jako vyhovující :)

palety inspekce

24.4. 2014   Praha a Louka

Bureau Veritas zkontrolovala první opravené palety EPAL v ČR

BV

Inspektoři Bureau Veritas zahájili první kontroly oprav europalet pod licencí EPAL v České republice. Důkladná kontrola šarže 20 europalet trvala více než hodinu, Bureau Veritas přizvala ke kontrole ředitelku AVOP. Inspektor velmi trpělivě vysvětlil každý svůj krok, postup kontrol, odpověděl na všechny dotazy. Děkujeme BV za vysoce profesionální přístup a podporu a těšíme se na další spolupráci.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.4.2014  Frankfurt, Německo

EDEKA ODMÍTÁ NOVÉ PALETY CHEP

 Lidl nepovolil nosiče nákladů kvůli nedostatku kompatibility, která znepokojuje průmysl.

 Edeka a Lidl odmítají nové palety CHEP, které chtěl CHEP zavést v květnu. Jelikož nejsou kompatibilní s předchozím modelem, řetězce se obávají vysokých výdajů a rostoucích nákladů. Průmysl je znepokojen.

 I když spor o euro paletu, která odlehčuje spotřebnímu průmyslu, byl téměř vyřešen, vře další problém  - tentokrát je na tapetě stojanová čtvrtpaleta. Leader na trhu Chep oznámil nový typ čtvrt palety, který není kompatibilní s předchozím systémem. Někteří maloobchodníci, především Edeka Group, jsou velmi kritičtí a nechtějí přijímat dodávky s novým nosičem nákladů. Lidl podle našich informací nový typ palety také odmítá.

čtvrtpaleta chep

 Na požádání ředitelství Edeka v Hamburku poskytlo informaci, že "pro Edeka Group nemá smysl  zavádět novou Chep čtvrtpaletu". Chep obdržel tyto informace v raném stádiu a dodavatelé je rovněž zmiňují. Jako poslední článek v dodavatelském řetězci musí  obchodní podniky třídit a připravit prázdné palety pro svozy. Při velkém množství typů palet se nejen zvyšuje složitost při příjmu zboží ve skladech a obchodech, ale také se zvyšují logistické náklady. Chep chce postupně stáhnout původní nosič nákladů z trhu, ale nová čtvrtpaleta bude souběžně používána. Edeka se nyní obává, že "vzniknou  vyšší výdaje a náklady v obou automatizovaných skladech, v distribuci a maloobchodu."

 Je nepsaným pravidlem, že nové nosiče nákladů by měly být akceptovány nejvýznamnějšími představiteli průmyslu. Pokud největší německý obchodník se smíšeným  zbožím – Edeka – nebude v této věci spolupracovat, bude to pro CHEP velmi těžké i přes zvýšení stability, snížení váhy a zjednodušení konstrukce. Není to víková strana nosiče, sloužící jako operační povrch, která vyvolává kritiku, ale základní konstrukce nosiče nákladů. To je důvod, proč "nový CHEP" není kompatibilní s "původním CHEPEM". Edeka v principu vítá vývoj, ale "základní froma, výška, světlá výška apod. musí být zachovány k udržení efektivity logistických procesů" jak je požadováno.

 Lidl se rozhodl novinku CHEPU nevyužít a obrátil se na konkurenta CHEPu -  FHG PAKI. PAKI spustilo implementaci optimalizované šedé čtvrtpalety poté, co  práva k základní konstrukci čtvrtpalety CHEP byla expirována v roce 2012. Tato šedá čtvrtpaleta je kompatibilní se starým standardem CHEP.

"Při změně konstrukce se CHEP snažil reprodukovat původní proporce" domnívá se jeden ze zástupců průmyslu.

 Řetězec ARPACK oznámil, že se také chystá spustit novou čtvrt paletu. Tu lze stohovat s novou čtvrtpaletou  Chep, ale se starou nikoliv.

 Průmysl je znepokojen s ohledem na tuto konfliktní situaci. Některé společnosti využívají inovaci Brambles Chep, spoléhajíce se na to, že nosiče budou přijaty na všech obchodních rampách. "Nemůžeme přizpůsobit naše stojanové palety zákazníkům", říká manažer logistiky velkého  výrobce potravin. "Ale pokud je zboží na  žádost maloobchodníků zabaleno na různých nosičích nákladu, pak bude nutno provést významné změny v procesu." Jiní, jako například Henkel, chtějí zavést nové Chep palety v měsíci květnu. "Vidíme logistické výhody", říká Oliver Wittig, vedoucí plánování a logistiky pro Německo a Švýcarsko. Nákladní dopravce mnohem efektivněji využije místo v dopravním prostředku, pokud jsou palety prázdné.

 Šéf německého CHEPu Christophe Campe  chce omezit přechodné období a paralelní používání na 12 měsíců, čímž reaguje na tento konflikt. Organizace pro normalizaci GS1 Německo se bude problematikou čtvrtpalet velmi brzo zabývat, jak řekl její ředitel Jörg Pretzel.

Birgitt Loderhose, Lebensmittel Zeitung 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.4.2014

V sekci IPPC můžete nově najít Seznam registrovaných sušáren a obalů s možností vyhledávání dle přidělené značky, provozovatele, okresu nebo adresy provozovny.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.4.2014

Oficiální prohlášení Evropské paletové Asociace EPAL o neomezené směnitelnosti palet EPAL/EPAL v České republice

European Pallet Association e.V. (EPAL)
Evropská paletová asociace  z.s. (EPAL)                 

Od 01.08.2013 jsou europalety EPAL na všech čtyřech rohových špalcích označovány značkou „EPAL v oválu“. Co se však týče konstrukce a kvality europalet EPAL podle normy UIC 435-2, nic se nezměnilo. Europalety EPAL se značkami „EPAL v oválu“ na všech čtyřech rohových špalcích jsou proto neomezeně směnitelné stejně jako v minulosti vyráběné palety EPAL/EUR. 

Uživatelé europalet EPAL z průmyslu, obchodu a logistiky a jejich sdružení se v celé Evropě dohodli na pokračování jednotného směnného poolu. Europalety EPAL jsou směnitelné se všemi europaletami, na nichž jsou vypálené značky „EPAL v oválu“ a/nebo „EUR v oválu“.

Platí to také v České republice. Bylo tak zabráněno tomu, aby čeští uživatelé byli znevýhodněni oproti uživatelům v jiných evropských zemích. 

Konkrétně: 

        Europalety EPAL budou nadále vyráběny a opravovány podle konstrukčních a jakostních podmínek stanovených normami UIC 435-2 a 435-4

Europalety EPAL budou i v budoucnu vyráběny a opravovány podle konstrukčních a jakostních požadavků norem UIC 435-2 a 435-4.

Držitelé licence EPAL se v licenčních smlouvách EPALu právoplatně zavázali k dodržování norem UIC 435-2 až 435-6.      

        Nezávislé zajištění kvality výroby a oprav europalet EPAL

EPAL kontroluje prostřednictvím nezávislé kontrolní společnosti Bureau Veritas při pravidelných neohlášených kontrolách dodržování konstrukčních a jakostních předpisů při výrobě a opravách europalet EPAL. Jen za rok 2013 provedli inspektoři Bureau Veritas celosvětově u cca. 1.500 držitelů licence EPAL celkem 17.200 kontrol. EPAL tak zajišťuje přísné dodržování požadavků na kvalitu u směnitelných europalet. 

        Neomezené nasazení europalet EPAL

Uživatelé se mohou také v budoucnu spolehnout na to, že europalety EPAL lze použít pro všechny účely přepravní a skladové logistiky. Mezinárodně jednotné kontroly ze strany EPALu zajišťují jednotnou kvalitu europalet EPAL, nezávisle na výrobci a zemi původu.

Tím je zajištěno, že nedojde k narušení procesů v automatizovaných zařízeních (např. vysokoregálových skladech, pásových dopravnících). Označování palet značkou „EPAL v oválu“ odpovídá všem požadavkům na označování nosičů nákladu co se týče jejich nosnosti a použitelnosti. 

        Europalety EPAL jsou neomezeně směnitelné

Europalety EPAL jsou proto směnitelné se všemi stávajícími jakož i v budoucnu vyrobenými europaletami, na nichž je značka „EPAL v oválu“ nebo značka „EUR v oválu“ a nebo obě značky. Základem směnitelnosti je dodržování norem UIC 435-2 a 435-4 při výrobě a opravách palet a zejména také mezinárodně jednotné a nezávislé zajištění kvality. Značka „EPAL v oválu“ je zárukou kvality, nezávislého zajištění jakosti a směnitelnosti. 

        Produktová a právní jistota díky používání europalet EPAL

Díky mezinárodně jednotnému zajištění kvality ze strany EPALu snižuje používání originálních europalet EPAL povinnosti uživatele co se týče vlastních opatření pro zajištění kvality. Postačí, když uživatel provede vizuální kontrolu na zjevné nedostatky nebo poškození v důsledku používání. Tak je díky nasazení originálních europalet EPAL omezeno i riziko zodpovědnosti v případě nehody. 

        Přes 30 miliónů nových europalet EPAL vyrobeno od srpna 2013

Od srpna do listopadu 2013 bylo již vyrobeno a dodáno více než 30 miliónů europalet EPAL s novým označením. Směnitelnost europalet EPAL s tímto novým označením funguje bez problémů. Uživatelé z průmyslu, obchodu a logistiky a jejich sdružení se stejně jako EPAL vyslovili pro pokračování neomezené směnitelnosti. 

        Organizace směnného poolu europalet prostřednictvím EPALu

EPAL zůstává i nadále jedinou aktivní mezinárodní paletovou organizací v oblasti otevřeného směnného poolu europalet. Kromě trvalého zajišťování kvality pomáhá EPAL uživatelům europalet EPAL ve všech otázkách nasazení a směny palet. Národní výbory EPALu v 19 evropských zemích poskytují podporu uživatelům europalet EPAL v jazyce dané země. 

        Mezinárodní síť uživatelů europalet EPAL

S celosvětově cca. 1.500 držiteli licence a s jedinečnou hustou sítí uživatelů je téměř na celém světě, zejména ale v Evropě možné kupovat, směňovat nebo si nechat opravit europalety EPAL. Síť EPALu tak zaručuje rychlé a mezinárodní nasazení směnitelných palet v libovolném množství. 

        Boj proti falzifikátům

EPAL zabezpečuje nejen vysokou kvalitu originálních europalet EPAL. Odhalováním falzifikátů europalet a právním stíháním odpovědných osob EPAL zajišťuje, aby očekávání vysoké kvality směnných palet nebyla ohrožena nekvalitními padělky. 

        EPAL expanduje na nové trhy

EPAL bude v budoucnu aktivní v ještě více zemích, samozřejmě také v České republice. Z důvodu vysoké poptávky ze zemí, v nichž EPAL dosud nebyl zastoupen vlastními držiteli licence (např. ČR, Maďarsko, Rakousko, Skandinávie), začal EPAL s licencováním výrobců a opravců v těchto zemích. 

Střednědobým cílem EPALu je vybudovat i v těchto zemích samostatné národní výbory. Tak bude možné ještě lépe zohlednit zvláštnosti národních trhů a přání uživatelů také v těchto zemích.   

          EPAL podporuje inovace

EPAL aktuálně testuje společně s uživateli novou půlpaletu, která splňuje požadavky na stabilitu, použitelnost v automatizovaných zařízeních a trvanlivost. Bezprostředně před uvedením na trh se nyní nachází „inteligentní europaleta EPAL“ s RFID čipem, poté co byla úspěšně vyzkoušena v reálném provozu. Při těchto projektech i ve všech ostatních otázkách nasazení europalet EPAL spolupracuje EPAL úzce s uživateli za účelem splnění jejich očekávání a potřeb. 

Pokračování neomezené směnitelnosti europalet EPAL zaručuje uživatelům bezproblémové nasazení směnných palet na všech stupních skladové a přepravní logistiky. To platí zejména pro mezinárodní logistické procesy a pro použití směnných palet v automatizovaných zařízeních. 

Další informace získáte přímo u EPALu nebo národních výborů EPALu v 19 evropských zemích. 

Od EPALu můžete dostávat také brožury, plakáty a informační letáky, mj. o aktuálních pravidlech pro směnu palet. Tyto materiály slouží k tomu, aby informovaly uživatele a zejména pracovníky z oblasti skladu a přepravy, kteří jsou při své každodenní práci v bezprostředním styku se směnnými paletami.

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. 4. 2014

Směnitelnost europalet 

Poté, co jsme informovali o  situaci v Maďarsku,  začala se i  na českém trhu objevovat nedorozumění ohledně směnitelnosti europalet.Krátkodobé potíže vznikly s řetězcem AHOLD, který po dobu několika týdnů blokoval příjem palet EPAL/EPAL.Toto nedorozumění bylo díky velmi vstřícnému postoji zástupců firmy AHOLD vyřešeno a od 1.4.2014 AHOLD směňuje palety EPAL/EPAL a EUR normálně. Sdělujeme tímto všem zákazníkům AHOLDU, že potíže jsou minulostí a děkujeme zástupcům firmy AHOLD za porozumění a spolupráci.


 

19. 3. 2014

SEZNAM ČÍSEL bývalých výrobců ČD – současných  ZZV a.s.

Protože se neustále objevují nové palety s čísly výrobců, jejichž licence jsou již neplatné, prosíme věnujte pozornost této tabulce.

Červená čísla jsou platná čísla s licencí ZZV a.s.
Všechna ostatní čísla jsou od konce září a října 2013 neplatná a raznice měly být navráceny Českým drahám, a.s.

Žádáme uživatele, aby věnovali pozornost značení europalet, pokud jim budou nabídnuty nově vyrobené europalety se znakem ČD/EUR  nebo cz UIC/EUR a některým z černých čísel výrobce, jedná se o padělek. V takovém případě prosíme o součinnost a o oznámení této skutečnosti, telefonicky, nebo na mail našeho právního zástupce paril@hodbod.cz
(zdroj.: seznam výrobců ČD ze dne 1.4.2013 a web zzv) 

 

002 003 004 005 006 007 012 016 018 019
020 023 024 025 026 027 028 031 032 033
036 038 039 040 041 042 044 045 046 048
049 051 053 054 055 056 057 058 059 061
062 063 064 066 067 069 071 073 077 078
079 080 081 083 084 087 088 089 090 094
095 096 102 103 104 105 115 117 118 119
120 121 122 123 125 126 127 130 131 134
135 136 138 139 140 141 142 143 145 146
148 153 154 156 161 162 163 165 166 167
174 175 177 178 179 180 185 186 187 188
189 208 222 224 226 227 228 229 230 231
232 234 239 240 245 257 260 263 264 265
266 269 277 281 290 296 300 309 317 318
325 335                

 

 

18. 3. 2014

Školení personálu uživatelů palet

Vážení uživatelé palet, jak jsme slibovali, AVOP od druhého kvartálu  2014 nabízí školení vašich zaměstnanců. Jedná se o souhrn technických, praktických i základních právních informací, které pomohou vašemu personálu rozpoznat nekvalitní palety, falsifikáty, značení palet a jeho význam,  efektivněji přebírat vratky palet, orientovat se v třídění použitých palet a další informace, které v konečném důsledku vedou k zefektivnění jejich práce a k úsporám ve vašem paletovém hospodářství. Cena cca 3 hodinového školení je 5.900,- CZK. Zároveň nabízíme sadu základních kalibrovaných měřicích pomůcek, které vám jednoduchým způsobem pomohou zjistit vlhkost palety, její základní povinné parametry, případně odchylky, které lze odhalit rychle a snadno již při přejímkách namátkovou kontrolou v ceně 12.500,- Kč. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

+420 777 947 702  

 


17. 3. 2014

Situace v Maďarsku

V poslední době se množí dotazy z řad klientely našich členů ohledně velmi nepřehledné situace v Maďarsku. Maďarsko jako jediný stát Evropy blokuje vzájemnou směnitelnost palet EPAL/EPAL a prohlašuje tyto palety za jednocestné, nevratné, na úrovni palet neznačených. Tato situace se velmi nepříznivě projevuje v logistických procesech, spojených s Maďarskem a působí problémy jak firmám, které do Maďarska exportují, tak jejich dopravcům a logistickým partnerům. 26.11.2013 proběhlo jednání mezi UIC a EPAL v Paříži. Toto jednání bylo vyžádáno uživateli palet, monitorováno německou GS1 a jeho cílem bylo znovuobnovení plné vzájemné směnitelnosti poolu UIC a EPAL. Oba garanti se na tomto znovuobnovení dohodli. Na toto téma vydali po vzájemné dohodě tiskové prohlášení dne 16.12.2013. Kromě Maďarska nejsou ze žádného státu Evropy hlášeny potíže, naopak, všude byla tato skutečnost ze strany uživatelů velmi pozitivně kvitována. EPAL dohodu dodržuje na všech trzích a apeluje na UIC, aby situaci v Maďarsku podle dohody narovnala. Bohužel, UIC na tyto oprávněné žádosti podle našich informací zatím nereflektuje, ačkoli protesty uživatelů palet, dopravců i logistik se množí a jsou velmi důrazné. Pro ty z vás, kteří se s problémy v Maďarsku potýkáte, máme k dispozici oficiální  prohlášení a informační dopis EPALu na toto téma v maďarštině, angličtině a němčině, který vám i vašim zákazníkům v Maďarsku může pomoci se v této situaci zorientovat. V případě potřeby nás prosím kontaktujte.

článek v časopisu Systémy Logistiky mj. na toto téma naleznete  ZDE.

 


 

4. 3. 2014

Znehodnocení normě neodpovídajících europalet

Opravci palet se rozhodli jako první zareagovat na množící se, normě neodpovídající europalety ve výkupnách nebo ze zakázek, a zamezit jejich dalšímu šíření. Znehodnocení palet je možno provést buď jejich sešrotováním, nebo začerněním licenčních znaků voděodolnou černou barvou. Takto znehodnocené palety lze použít jako pevné palety standard, a zároveň zamezit jejich vratce do paletového poolu.

Znehodnocení palet

AVOP doufá, že tento postup se nestane pouze ojedinělým úkazem, ale že i ostatní najdou postupně mechanismy jak v kontraktech se zákazníky, tak i ve vlastním využití těchto palet. Mohou ještě posloužit!

 


 

3. 2. 2014

Tisková zpráva - European Pallet Association e.V. (EPAL)
Od srpna vyrobeno 30 milionů nových palet EPAL/EPAL

Düsseldorf, 3. 2. 2014 – Evropská paletová asociace (European Pallet Association e. V. – EPAL) zaznamenala výrobu 30milionté europalety s logem EPAL na čtyřech rohových špalcích. Od 1. srpna 2013 opouští výrobní pásy palety vyrobené v celé Evropě pod výhradní licencí EPAL. Robert Holliger, předseda EPAL, prezentoval tento výsledek v sobotu 1. února 2014 na zákaznickém fóru EUROBLOCK ve Freising pořádaném společností EUROBLOCK Verpackungsholz GmbH. V roce 2013 vyrobili držitelé licencí celkem 63,7 milionů palet EPAL a opravili 21,6 milionů dřevěných nosičů nákladu EPAL.

„Vysoká vyrobená množství jsou důkazem úspěchu palety EPAL/EPAL a ukazují, jak dobře uživatelé přijímají nosiče nákladů "one brand"," říká Martin Leibrandt, výkonný ředitel EPAL. Palety EPAL/EPAL jsou v otevřeném poolu směnitelné bez omezení a splňují mezinárodní jednotné normy kvality.
„Počet držitelů licence roste silněji v zemích, ve kterých byl EPAL dosud málo aktivní. Obzvláště v Česku, Rakousku a Maďarsku zaznamenáváme velkou poptávku po našich licencích," vysvětluje Martin Leibrandt. Celkem bylo v těchto zemích, na které se bude EPAL i nadále zaměřovat, od 1. srpna 2013 uděleno 14 nových licencí. „V tomto vývoji bude EPAL pokračovat. Chceme dále růst a nabídnout uživatelům celoplošnou síť výrobních a opravárenských závodů," říká Martin Leibrandt.
Nejvyšší spokojenost vyjadřuje CEO Martin Leibrandt se zajišťováním kvality nezávislou kontrolní společností Bureau Veritas. Od 1. ledna 2013 provádí tato firma u držitelů licence EPAL neohlášené kontroly a zajišťuje tím jednotný standard kvality dřevěných nosičů nákladu. „Vysoké standardy kvality při výrobě a opravách zajišťují společně s přísnými kontrolami nejen spolehlivost palet EPAL při trvalém používání, nýbrž propůjčují ekologickým dřevěným nosičům nákladu z obnovitelných surovin také dlouhou životnost," zdůrazňuje Martin Leibrandt.

O asociaci EPAL:
Evropská paletová asociace (European Pallet Association – EPAL) byla založena v roce 1991 jako svaz, který zastřešuje licencované výrobce a opravce palet a drátěných ohradových palet (gitterboxů) EPAL/EUR. Od 1. srpna 2013 nechává EPAL vyrábět a opravovat europalety pod výlučnou licencí s logem „EPAL v oválu" umístěným na čtyřech rohových špalcích. EPAL je celosvětově zodpovědný za stálou kvalitu nosičů nákladu EPAL a sází při tom na nezávislou externí kontrolu kvality. EPAL je zastoupen ve 14 zemích prostřednictvím vlastních zemských výborů, které se zavázaly k realizaci cílů EPAL na národních úrovních.

Další informace pro novináře:
Pressekontakt EPAL, AD HOC Presseservice, Peter Westphal
Berliner Straße 107, 33330 Gütersloh
Tel.: +49 (0)5241-9039-12, Fax: +49 (0)5241-9039-39
E-mail: westphal@adhocpr.de

 


 

E-mail od ZZV, a.s.

Vážení odběratelé, zákazníci. AVOP vám oznamuje, pan Červenka, který se prezentuje jako zástupce ZZV, a.s. rozesílá našim klientům následující mail:


„Dobrý den,

jsem zástupcem společnosti ZZV - Zemědělské zásobování a výkup a.s..

Naší společnost pověřili České dráhy, a.s. k zajišťování mj. výkonu povinností a práv tzv. technického garanta souvisejících s garancí kvality výroby a oprav palet označovaných známkami EUR a ČD.

Naším cílem je narovnání paletového hospodářství v ČR.
V ČR se nyní vyrábí a prodává mnoho nekvalitních a také falešných palet, které se by, dle kódu UIC (mezinárodní železniční únie), neměli označovat znaky ochranné známky EUR a ČD. Prodávají se zde palety z Polska, Běloruska a pod., které se u nás jen doznačují a uvádějí na trh. Naším úkolem je, aby na českém trhu byla paleta EUR jen jedna a ne několik kategorií. Chceme, aby se majitelům palet vracely palety takové, jaké si nakoupili a nedocházelo k různým výměnám ve výkupnách a tak dále...

Je důležité, aby si majitelé palet věděli, že paleta EUR musí nést všechny znaky a parametry dle normy UIC pro výrobu a opravu palet.
V případě, že paleta nenese tyto znaky a rozměry, je to paleta falešná, či neodpovídající a je třeba jí začernit znaky a udělat z ní paletu jednorázovou. Nebo paletu rozřezat.

V současné době uzavíráme nové smlouvy s jednotlivými výrobci a opravci.
Mnoho smluv jsme ale i vypověděli (viz. naše stránky). Firmy, které nemají licenci a smlouvu se společností ZZV, nemohou vyrábět, či opravovat palety. Dopustili by se tak trestného činu dle zákona o duševním vlastnictví ochranné známky.

Žádám Vás tímto o schůzku za účelem seznámení s nastalou situací a s rozsahem budoucí spolupráce.

Více informací naleznete na našich stránkách www.zzv-eur.eu, nebo na stránkách Českých drah http://www.ceskedrahy.cz/verejne-zakazky/eur-palety/-17452/.
--
Děkuji
s pozdravem

Petr Červenka
telefon:+420 774 169 112
email: p.cer@seznam.cz„
 

AVOP konstatuje, že tvrzení

Firmy, které nemají licenci a smlouvu se společností ZZV, nemohou vyrábět, či opravovat palety. Dopustili by se tak trestného činu dle zákona o duševním vlastnictví ochranné známky.

je tvrzením lživým, protože ZZV a.s. není jediným poskytovatelem licence na výrobu nebo opravy palet EUR na území ČR.
V době odeslání mailu měla nebo má většina výrobců nebo opravců řádná povolení včetně nezbytných práv od ČD a.s., neboť tato práva a povolení jim náleží až do konce uplynutí výpovědní lhůty. Po jejím uplynutí výrobci sdružení pod AVOP naváží přechodem k jinému oprávněnému garantovi a jejich status jako oprávněného výrobce a opravce zůstane nezměněn.
Povolení k výrobě nebo opravám palet EUR není v žádném případě vázáno na licenci ze strany ČD a.s. nebo ZZV a.s., neboť tyto licence mohou poskytnout i další oprávněné subjekty – železnice ostatních členských států EU nebo EPAL.

Dle názoru AVOP došlo k závažnému nekalosoutěžnímu jednání ve smyslu ustanovení §44 Obchodního zákoníku (Generální klauzule), § 45 Obchodního zákoníku (Klamavá reklama) § 50 Obchodního zákoníku (Zlehčování) a to šířením údajů o vlastním podniku (výlučnost udělování oprávnění) a šířením údajů o poměrech jiného soutěžitele (Tvrzení, že kdo nemá licenci udělenou ze strany ZZV, dopouští se trestného činu) přičemž tato tvrzení jsou nepravdivá, lživá a účelová.

Uvedené jednání pošpiňuje jednoznačnou lží a pomluvou všech ostatních výrobců a opravců palet EUR, kteří se ZZV a.s. nepodepsali smlouvu.

AVOP

 


 

O ZZV a.s.

ČD jakožto stávající garant pro výrobu a opravy palet EUR na území ČR se rozhodly převést činnost garanta bez výběrového řízení na soukromou firmu Zemědělské zásobování a výkup, a. s.

Firma ZZV, a. s. má velmi nejasnou vlastnickou strukturu, jedná se o akciovou společnost s akciemi na doručitele, vynucovala si přístup do účetnictví firem čtyři roky zpětně, informace o klientech a cenách, stanovila podmínky, které jsou na stávajícím trhu nesplnitelné, požadovala finanční prostředky, které byly neopodstatněné bez toho, aby ČD nabídla za její činnost nebo vybrané poplatky jakoukoliv garanci.

Jednání s touto firmou byla podle našich členů nejen za hranicí obchodní slušnosti, ale hraničila s vydíráním, jednalo se s výhrůžkami, došlo k nabídkám individuálních podmínek v případě mlčení a podobně. Právní rozbor navrhovaných smluv a informací z jednání jednoznačně označil v některých bodech kolizi se zákony ČR i EU. Žádali jsme o zpřístupnění smlouvy mezi ČD a ZZV podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, tato žádost byla ale ze strany ČD zamítnuta.

Výrobci a opravci se sešli k jednání a dohodli se na společném postupu jak v odmítnutí tohoto typu obchodního vydírání, tak zejména ke stanovení programu ozdravení trhu, osvěty zákazníků, školení jejich zaměstnanců, podávání podnětů ke kontrolám neoprávněných výrobců a opravců, vytvoření mechanismů kontroly kvality palet a zejména zpřístupnění takových informací široké dotčené veřejnosti.